REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 

Sklep internetowy działający pod adresem www.marko-baby.pl jest prowadzony przez:
J.Musioł PPHU MARKO Spółka Jawna z siedzibą w Wodzisławiu Śl, 44-300 Wodzisław Śl. ul. Rybnicka 2D, Magazyny wysyłkowe: 44-300 Wodzisław Śl. ul. Marklowicka 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000140718, NIP: 647-051-22-32, REGON:271026937.

DEFINICJE:
Sklep internetowy (Sklep) – prowadzony przez firmę MARKO serwis internetowy, dostępny pod adresem www.marko-baby.pl, umożliwiający Klientom Sklepu składanie zamówień.
Oferta - produkty umieszczane na stronach Sklepu internetowego www.marko-baby.pl
Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie.
Koszyk - element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pomocą strony www.marko-baby.pl

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy na stronie www.marko-baby.pl są produktami nowymi, oryginalnymi, spełniającymi określone przepisami prawa wymogi, posiadającymi stosowne atesty i certyfikaty tam, gdzie jest to wymagane.
 2. Ceny produktów oferowanych do sprzedaży w Sklepie internetowym zamieszczone są na stronie www.marko-baby.pl przy produkcie. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Klient składając zamówienie, najpierw wybiera produkty, które chce nabyć poprzez kliknięcie w przycisk "do koszyka".
 4. Po wybraniu produktów należy kliknąć przycisk „FINALIZUJ ZAMÓWIENIE”, znajdujący się w koszyku a następnie zalogować się na posiadane konto, zarejestrować konto lub dokonać zakupu bez rejestracji, podając tylko dane adresowe do wysyłki.
 5. Kolejnym etapem jest wybranie formy zapłaty.
 6. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu płatności, chyba że wybrano formę zapłaty "za pobraniem". Zamówienie zostanie automatycznie anulowanie, jeśli
  wpłata nie nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych. Zamówione produkty do momentu zaksięgowania wpłaty nie są rezerwowane.

   

WYSYŁKA

 1. Koszty wysyłki w granicach Polski:

    7 zł - list polecony ekonomiczny Poczta Polska (produkty małogabarytowe i zamówienie opłacone z góry)
  11 zł - list polecony priorytetowy Poczta Polska (produkty małogabarytowe i zamówienie opłacone z góry)

  13 zł - paczkomat
  14 zł - kurier (płatność z góry)
  19 zł - kurier pobranie


  Sklep oferuje darmową wysyłkę w obszarze Polski bez względu na formę płatności oraz ilość kupionych produktów, jeśli wartość zamówienia wyniesie min. 300 zł.
 2. Skompletowanie i wysyłka zamówienia następuje w ciągu 24 godzin. Aż 95% przesyłek na terenie Polski dostarczana jest do klienta następnego dnia po przekazaniu kurierowi. Przesyłki zagraniczne w obszarze Unii Europejskiej dostarczane są w ciągu 5 dni.
 3. Wysyłka zamówień realizowana jest za pośrednictwem firm Kurierskich - DPD i DHL.
 4. Koszt wysyłki zagranicznej do państw europejskich zależy wyłącznie od całkowitej masy przesyłki, nie zależy od formy płatności oraz ilości zamówionych produktów.

  do 8kg - 79 zł
  8,1kg -15kg - 129 zł
  15,1kg - 20kg - 199 zł

  pow. 20kg - koszt wysyłki jest wyliczany indywidualnie a zamówienie jest wiążące dla obu stron dopiero po akceptacji kosztów przez Klienta sklepu.

   
 5. Realizacja zamówienia zagranicznego następuje po wpływie środków na konto sprzedawcy.
 6. W przypadku wysyłki do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych produktów może ulec odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych.
   

PŁATNOŚĆ

 1. Sklep oferuje następujące metody płatności:
   

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem na adres info@marko-baby.pl). Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (pobierz wzór), jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni  od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Proszę odesłać rzecz niezwłocznie na adres: J.Musioł PPHU MARKO SJ, ul. Marklowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prosimy także o przesłanie wraz z produktami dowodu zakupu (faktura lub paragon), co usprawni procedurę zwrotu.
   

REKLAMACJE ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI

 1. J.Musioł PPHU MARKO SJ jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres info@marko-baby.pl. J.Musioł PPHU MARKO SJ zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o takim naruszeniu, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. J.Musioł PPHU MARKO SJ nie jest producentem produktów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości sprzedanego produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 4. Prosimy o zwracanie produktów na adres: J.Musioł PPHU MARKO SJ, ul. Marklowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski.
 5. Można skorzystać z elektronicznego formularza zgłoszenia reklamacji.
   
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
 1. J.Musioł PPHU MARKO SJ podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić J.Musioł PPHU MARKO SJ o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: J.Musioł PPHU MARKO SJ, ul. Marklowicka 17,
  44-300 Wodzisław Śląski, mailowo pod adres info@marko-baby.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. J.Musioł PPHU MARKO SJ zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy J.Musioł PPHU MARKO SJ a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu
  Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym www.ec.europa.eu/consumers/odr/.
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies OK, AKCEPTUJĘ