DANE KLIENTA KOŃCOWEGO:
Imię i nazwisko:*
Kod, miejscowość:
Ulica i numer lokalu:*
Email:*
Numer telefonu:*
MIEJSCE ZAKUPU:
Miejsce zakupu towaru:
Nazwa sklepu:*
Kod, miejscowość:*
Adres sklepu:*
Email:*
Numer telefonu:*
ZAŁĄCZNIKI (Zdjęcię JPEG lub plik PDF, maksymalny rozmiar załączników 2MB):
Prześlij zdjęcie/skan paragonu paragonu fiskalnego lub faktury VAT: *
Prześlij zdjęcie uszkodzonego produktu: *
Dodatkowe zdjęcie nr 2 produktu: *
Dodatkowe zdjęcie nr 3 produktu: *
TREŚĆ REKLAMACJI:
Numer i data wystawienia paragonu
fiskalnego lub faktury VAT:*
..
Przedmiot reklamacji - nazwa:*
Symbol produktu:*
Numer seryjny produktu:*
Zgłaszając reklamację dokonaj wpisu jak najbardziej wyczerpującego, pozwoli to na uniknięcie notorycznego kontaktu w celu poznania zgłaszanej usterki.

PRZYCZYNY REKLAMACJI:

Ewentualne uwagi do aktualnego stanu technicznego:

Pozostałe uwagi, odnośnie czystości:

Po wykonanej naprawie produkt ma zostać odesłany na adres: *