DOSTAWA

1. Zamówione produkty dostarczane będą za pośrednictwem współpracujących ze Sprzedawcą firm kurierskich.
2. Wskazane w ofercie ceny produktów nie uwzględniają kosztów przesyłki.
3. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach dostawy oraz kosztach przesyłki dostępne są także w procesie składania zamówienia w sklepie internetowym.
4. Koszty wysyłki wynoszą:
0 - jeśli zamówione produkty wraz z kosztami przesyłki na terenie Polski przekraczają wartość 300 zł brutto
7 zł - list polecony ekonomiczny Poczta Polska (produkty małogabarytowe i zamówienie opłacone z góry), wysyłka we wtorki i w czwartki (dostawa w 1-2 dni)
11 zł - list polecony priorytetowy Poczta Polska (produkty małogabarytowe i zamówienie opłacone z góry), wysyłka we wtorki i w czwartki (dostawa w 1-2 dni)
10 zł - paczkomat (dostawa w 1 dzień)
12 zł - kurier (płatność z góry, dostawa w 1-2 dni)
21 - kurier pobranie (płatność przy odbiorze zamówienia, dostawa w 1-2 dni)
5. Skompletowanie i wysyłka zamówienia następuje w ciągu 24 godzin. Aż 95% przesyłek na terenie Polski dostarczana jest do klienta następnego dnia po przekazaniu kurierowi.
6. Koszt wysyłki zagranicznej do państw europejskich zależy wyłącznie od wagi przesyłki.
do 8kg - 79 zł
8,1kg -15kg - 129 zł
15,1kg - 20kg - 199 zł

pow. 20kg - koszt wysyłki jest wyliczany indywidualnie a zamówienie jest wiążące dla obu stron dopiero po akceptacji kosztów przez Klienta sklepu.
7.
Realizacja zamówienia poza granice Polski (wyłącznie do krajów UE) następuje po wpływie środków na konto Sprzedawcy a czas dostawy wynosi zwykle 7 dni roboczych.


PŁATNOŚĆ

1. Sklep oferuje następujące metody płatności:

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności, za zamówione produkty i koszty dostawy. W przypadku gdy Kupujący wybrał formę zapłaty "za pobraniem" realizacja zamówienia następuje niezwłocznie. Zamówienie ulega anulowaniu, jeśli wpłata środków za zamówione produkty nie nastąpi w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia. Zamówione produkty do momentu rejestracji wpłaty, nie będą w sklepie zarezerwowane.


PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupujący, bez względu na to czy jest konsumentem czy też nie, ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Możliwość odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący wszedł w posiadanie zamówionego produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie zamówionego produktu.
2. O odstąpieniu od umowy, pod rygorem nieważności, Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę w formie pisemnej w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem na adres info@marko-baby.pl). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu (pobierz wzór).
3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Kupującemu zostaną zwrócone wszystkie dokonane płatności, w tym różnica kosztów pomiędzy otrzymaną przez Sprzedawcę należnością za dostawę i kosztem najtańszej opcji dostarczenia oferowanej przez Sprzedawcę o której mowa w Regulaminie. Zwrot należności nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie woli Kupującego o odstąpieniu od umowy. Zwrot należności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Strony umowy uzgodnią inny sposób. Kupujący w każdym przypadku nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
4. Sprzedawca , w przypadku gdy produkty zostały już wysłane do Kupującego, zastrzega sobie prawo, wstrzymania się ze zwrotem należności do czasu zwrotu produktów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Produkty należy odesłać niezwłocznie na adres Sprzedawcy tj.: Janusz Musioł MARKO spółka komandytowa, ul. Marklowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostało wysłane do Sprzedawcy oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy.
6. Koszty zwrotu produktów ciążą na Kupującym.
7. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikającej z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.
8. Kupujący, celem usprawnia procedury zwrotu, zobowiązany jest wraz z produktem zwrócić Sprzedawcy dowód zakupu (faktura lub paragon).