``Ares`` Adela Botkiewicz
25-646 Kielce, 1 Maja 191