PRZEDSIEBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOW0- USŁUGOWE "BOBAS"
65-056 Zielona Gora, Pl.matejki 2A