Bociek S.C Kaźmierczak
41-800 Zabrze, Mikulczycka 1