OSIEM GWIAZDEK MIKU PAWEŁ OREPUK
71-781 Szczecin, Korony Północnej 17A