CENTRUM FOTELIKÓW SP. Z O.O.
40-645 Katowice, Marcina Radockiego 291