ROANKO ROMAN KOLIŃSKI
85-796 Bydgoszcz, Konrada Fiedlera 7