XLAND MARIOLA RERYCH
40-101 Katowice, Chorzowska 214. Os. Tysiąclecia