CENTRUM FOTELIKÓW
40-645 KATOWICE, MARCINA RADOCKIEGO 291